GRI-index 2017

Kommunalbanken følger rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) G4 Core i sin samfunnsansvarsrapportering for 2016. For full beskrivelse om de enkelte indikatorer henvises til GRIs hjemmeside, www.globalreporting.org

KONTAKTPERSONER

Dokumenter