Dette er Kommunalbanken

Vårt oppdrag er å tilby kommuner og fylkeskommuner stabil og rimelig finansiering. I 90 år har Kommunalbanken spilt en sentral rolle for vekst og utvikling i Norge. For å oppfylle denne rollen må vi være i stand til å operere med tilstrekkelig lave kostnader. Kommunalbanken finansierer utlån til kommunesektoren gjennom innlån i kapitalmarkedene. Lave innlånskostnader er et resultat av bankens AAA-kredittrating og gjør at vi klarer å løse vårt oppdrag. Kommunalbanken er 100 % eid av staten.

VÅR VISJON

Langsiktig partner for lokal velferd

VÅRE VERDIER

Åpen, ansvarlig, tett på

KONTAKTPERSONER

Dokumenter