Lån i Kommunalbanken

Vi tilbyr rimelig finansiering til norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. 100 prosent av landets kommuner har lån hos oss. Kjernen i virksomheten vår er å gi gunstige, langsiktige lån med høy forutsigbarhet for kunden.

Målet vårt er å være en langsiktig partner for lokal velferd. Vi ønsker å bidra til at investeringene i kommunal sektor er bærekraftige, både økonomisk og miljømessig.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter