Grønne lån

Kommunalbanken tilbyr grønne lån til klima- og miljøriktige investeringer med 0,1 prosentpoeng rabatt på gjeldene marginer på lån med p.t.-rente, fast rente eller flytende rente tilknyttet 3-måneders Nibor.

Per. 3. april 2018 er vår ordinære p.t.-rente 1,7 %, og grønn rente er dermed 1,6 %. Påslag på grønne lån med Nibor-tilknytning er 0,5 %, og fastrente får 0,1 prosentpoeng rabatt.

HVILKE PROSJEKTER KAN FÅ RABATT?

Grønne lån kan finansiere prosjekter som fører til redusert energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller bidrar til lokal klimatilpasning. Grønne lån gis 0,1 prosent rabatt på gjeldende marginer.

HVORDAN SØKE OM GRØNT LÅN?

Vi har definert åtte typer prosjekter som kan tildeles grønt lån. Du finner de åtte kategoriene med tilhørende søknadsskjema i margen til høyre. Hver prosjektkategori har egne kriterier for tildeling av grønt lån, disse har vi samlet i kriteriesettet vårt. 

Ved utgangen av 2017 hadde vi lånt ut vel 14,6 milliarder kroner til prosjekter som tilfredsstiller kriteriene våre. 

Et grønt lån kan ha Nibor-tilknytning, fast rente eller p.t.-rente. Grønne lån må skilles ut og tas opp som eget lån.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter