Bærekraftige områdeprosjekter

Dette er kriteriene for bærekraftige områdeprosjekter som skal finansieres med grønne lån i Kommunalbanken.

Formålet med investeringer i denne kategorien er å utvikle bærekraftige arealer og områder.

Eksempler på prosjekter er investeringer knyttet til områdeutviklingsprosjekter, tilbakeføring av areal til rekreasjonsområder, park eller skog, tilrettelegging for gående, syklende og kollektivløsninger.

For å kunne finansieres med grønt lån må prosjektet ha en tydelig grønn profil med et uttalt klima-/miljø-mål.

Fullstendige kriterier for tildeling av grønne lån finnes i kriteriedokumentet vårt (pdf åpnes i ny fane).

Prosjektet Rent Tromøysund er finansiert med grønt lån i Kommunalbanken.
95 000m3 forurensede sjøbunnssedimenter er mudret opp og lagt i stålsylindre som deretter skal brukes i konstruksjonen av et utvidet kaianlegg. Prosjektet gir rene levekår til fisk og andre arter i havet, og bedre lokalmiljø for befolkningen. Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

KONTAKTPERSONER

Dokumenter