Energieffektivisering

Dette er kriteriene for energieffektiviseringstiltak som skal finansieres med grønne lån i Kommunalbanken.

Formålet med investeringer i denne kategorien er å redusere energibehovet og fase ut fossile energikilder i eksisterende bygg.

Eksempler på prosjekter som kan gi grønn finansiering er ENØK-tiltak som etterisolering, utskifting av vinduer, installasjon av vannbåren varme, varmepumper, sentrale driftsstyringssystemer (SD). Renovering av bygg for økt energieffektivitet samt utskifting av olje- og gasskjeler kan også gis grønt lån. Kommunalbanken oppfordrer til bruk av EPC-kontrakter med resultatgaranti i energieffektiviseringsprosjekter. Les mer om dette på Enovas nettsider (siden åpnes i ny fane). 

Søker må kunne dokumentere en estimert reduksjon i årlig energiforbruk på 25 prosent som følge av investeringen, eller dokumentere tilskudd fra Enova til det samme prosjektet. Ved omfattende renoveringsprosjekter skal søker dokumentere at bygget forventes å oppnå en energireduksjon på 35 prosent per kvadratmeter eller at det vil tilfredsstille kravene til nybygg i gjeldende byggtekniske forskrift (TEK10/TEK17).

Fullstendige kriterier for tildeling av grønne lån finnes i kriteriedokumentet vårt (pdf åpnes i ny fane).

Grønne lån gjør regnestykket for energieffektivisering enda mer attraktivt.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter