Grønne nybygg

Dette er kriteriene for nybygg som skal finansieres med grønne lån i Kommunalbanken.

Formålet med investeringer i denne kategorien er å bygge klimasmarte og energieffektive nybygg.

Kategorien omfatter bygg som tilfredsstiller gjeldende bransjenormer for plusshus, nær-nullutslippshus, eller oppnår karakterene BREEAM-NOR Excellent eller Outstanding. Dette innebærer bygninger med lave varmetap og god utnytting av lokale energiressurser, eksempelvis solvarme.

Søker bør kunne dokumentere at bygget har et energiforbruk som er estimert 20 prosent lavere enn den til enhver tid gjeldende byggtekniske forskriften, eller oppfyller bransjenormer for plusshus eller andre relevante, etterprøvbare definisjoner for svært god energiytelse. Bygg i massivtre vurderes uavhengig av energistandard. Vi legger til grunn at alle nybygg som er berettiget til Enova-tilskudd kvalifiserer til Kommunalbankens grønne rente.

I tilfeller der energistandarder eller -normer anses som irrelevante eller uoppnåelige for det aktuelle prosjektet kan det gjøres unntak dersom søker kan dokumentere vesentlig innsats for å redusere byggets energiforbruk og klimagassutslipp.

Fullstendige kriterier for tildeling av grønne lån finnes i kriteriedokumentet vårt (pdf åpnes i ny fane).

Kistefossdammen barnehage i Asker kommune er finansiert med grønt lån. Bygget er det første offentlige plusshuset i Norge, etter FutureBuilts definisjon. Barnehagen forsynes med 100 % lokal, fornybar energi fra tre energibrønner og integrerte solceller på takflatene. Illustrasjon: Christensen & Co Arkitekter 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter