Lavutslippstransport

Dette er kriteriene for transportprosjekter som skal finansieres med grønne lån i Kommunalbanken.

Formålet med investeringer i denne kategorien er å fremme transportløsninger med minimale eller null utslipp, der fossile drivstoffer ikke benyttes.

Eksempler på prosjekter er kollektivtransportutbygging, gang- og sykkelvei, sykkelhotell, utskifting av fossil bilpark med bilpark på fornybar energi, tilrettelegging for lade-/fyllestasjoner for fornybare drivstoff, og elektrifisering av havner.

Grønt lån betinger at prosjektet er et lavutslipps-, fortrinnsvis nullutslippsalternativ for person- eller godstransport. Ingen fossile drivstoff må benyttes. Vi legger til grunn at alle transportprosjekter som er berettiget til Enovatilskudd kvalifiserer til Kommunalbankens grønne rente.

Fullstendige kriterier for tildeling av grønne lån finnes i kriteriedokumentet vårt (pdf åpnes i ny fane).

Nye Holmestrand stasjon åpnet inne i fjellet under Holmestrand i desember 2016. En 70 meter lang fjellheis finansiert med grønt lån frakter holmestrandingene til og fra toget fra fjellplatået der de fleste bor. Foto: Peter Fiskerstrand (CC)

KONTAKTPERSONER

Dokumenter