Vann- og avløpshåndtering

Dette er kriteriene for VA-prosjekter som skal finansieres med grønne lån i Kommunalbanken.

Formålet med investeringer i denne kategorien er å sikre et framtidsrettet vann- og avløpssystem som er dimensjonert for befolkningsvekst og økte nedbørsmengder og som tar i bruk innovativ teknologi for å utnytte vann- og avløpsressursene i vannet på en god måte.

Eksempler på prosjekter er betydelige oppgraderinger av vann- og avløpsnett, renseanlegg for vann, rensing av utslipp til vassdrag og investering i energi- og varmeutvinning fra vann- og avløpsnettet.

For å kvalifisere til grønt lån bør investeringen føre til en betydelig og innovativ oppgradering eller oppskalering av infrastrukturen for vann og avløp, og ha en klar funksjon i kommunens arbeid for tilpasning til klimaendringer. Rutinemessig vedlikehold, utskifting eller utbygging av vann- og avløpsrør uten tydelige miljøambisjoner kvalifiserer ikke til grønt lån.

Fullstendige kriterier for tildeling av grønne lån finnes i kriteriedokumentet vårt (pdf åpnes i ny fane).

Inne i fjellet i Mekjarvik har IVAR IKS utvidet kapasiteten til sentralrenseanlegget for Nord-Jæren med 160 000 personenheter. Den tidligere kjemiske renseprosessen er erstattet med biologisk rensing. Dette vil styrke utrensingen av løst organisk stoff, samt sørge for høyere produksjon i biogassanlegget. Foto: Torunn Brånå/Kommunalbanken

KONTAKTPERSONER

Dokumenter