Hvem kan søke om lån?

Kommunalbanken tilbyr lån med gunstige vilkår til norske kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper, samt andre selskaper eller organisasjoner som gis kommunal garanti.

Vi kan gi lån til nyinvesteringer og refinansieringer, som delfinansiering eller fullfinansiering. Kommunen kan ta opp samlelån, for eksempel til alle vedtatte investeringer i budsjettåret. Investeringer som skal finansieres med et grønt lån må skilles ut som et eget lån. Vi tilbyr fleksibel nedbetaling innenfor kommunelovens bestemmelser uavhengig av rentetilknytning.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (”Kommuneloven”) § 50 regulerer hvilke formål kommunene kan lånefinansiere.

Kommuner og fylkeskommuner kan gi garanti til selskaper eller organisasjoner som utfører kommunal tjenesteproduksjon, slik at disse kan søke om lån i Kommunalbanken. Vi krever vanligvis selvskyldnergaranti. Bompengeselskaper, idrettslag og kirkelige fellesråd er eksempler på foretak som kan få slik garanti. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å gi økonomisk garanti til næringsvirksomhet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter