Hvem kan søke om lån?

Kommunalbanken tilbyr lån med gunstige vilkår til norske kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper, samt andre selskaper eller organisasjoner som gis kommunal garanti.

Kommuner og fylkeskommuner kan gi garanti til selskaper eller organisasjoner som utfører kommunal tjenesteproduksjon, slik at disse kan søke om lån i Kommunalbanken.

Vi krever vanligvis selvskyldnergaranti. Bompengeselskaper, idrettslag og kirkelige fellesråd er eksempler på foretak som kan få slik garanti. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å gi økonomisk garanti til næringsvirksomhet.

Her kan du lese mer om kommunal garanti

Låneprodukter vi tilbyr

Vi tilbyr lån til nyinvesteringer og refinansieringer, som delfinansiering eller fullfinansiering. Kommunen kan ta opp samlelån, for eksempel til alle vedtatte investeringer i budsjettåret. Lov om kommuner og fylkeskommuner (”Kommuneloven”) § 50 regulerer hvilke formål kommunene kan lånefinansiere.

Vi tilbyr fleksibel nedbetaling innenfor kommunelovens bestemmelser uavhengig av rentetilknytning. 

Klima- og miljøriktige investeringer tilbys grønne lån med 0,1 prosentpoeng rabatt på gjeldene marginer på lån med p.t.-rente, fast rente eller flytende rente tilknyttet 3-måneders Nibor. Disse investeringene må skilles ut som et eget lån. 

Her kan du lese mer om våre låneprodukter

Her kan du lese mer om hvordan søke lån

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter