KBN Finans

KBN Finans er vår gjeldsportal med mulighet for blant annet transaksjonsoversikt, analyse og rapportering av lån og rentesikringer. Det er et nytt og kraftig verktøy for styring av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Logg deg inn her eller via linken til høyre.

Løsningen dekker både KBN-engasjement, samt kundens eventuelle eksterne motparter. Systemet er ment å gi kommuner og fylkeskommuner dyptgående innsikt i egen finansiell stilling. Annen tungvint programvare og egenutviklede Excel-ark med tilhørende operasjonell risiko vil høre historien til.

Tips til KBN Finans

Her har vi samlet råd til funksjoner i KBN Finans som vi tror kan være til nytte. Denne listen oppdateres løpende:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h0h0lOpHgBM" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

KONTAKTPERSONER

Dokumenter