Kurs i gjeldsforvaltning

Prosjekt
KBNskolen er et kurstilbud som gir en grunnleggende innføring i gjeldsforvaltning for kommuner. Kurset går over to dager og gjennomføres årlig i Oslo.

I løpet av de to dagene tar vi for oss prosessen fra innhenting av nye lån til finansrapportering. Målet er at deltagerne får kjennskap til de viktigste temaene innen kommunal gjeldsforvaltning og praktisk bruk av vårt gjeldsforvaltningssystem, KBN Finans. 

kursinnhold

  • Rammeverk for kommunenes låneopptak: Kommuneloven, forskrift om finans- og gjeldsforvaltning, budsjettforskriften m.m.
  • Makrorenter: Styringsrenten og markedsrenten, NIBOR)
  • Låneopptak: Forståelse av NIBOR, introduksjon til ulike finansieringsprodukter, prosessen fra finansieringsbehov, låneopptak, vurdering og finansrapportering
  • Finansiell risiko: Analysere rente- og kapitalbinding og bruke analysen som styringsverktøy for å fordele løpetider for rentebinding og kapitalbinding, samt si noe om hvilke konsekvenser det har at porteføljen er satt sammen slik den er
  • Finansrapportering: Hva skal rapporteringen inneholde, hvordan formidler man informasjonen best til kommunestyret og hvordan kan KBN Finans gjøre jobben enklere? 
  • Praktisk øvelse: Bruke KBN Finans 

 

NESTE KURS 

  • KBNskolen (grunnleggende) - 9.-10. april og 4.-5. juni 2019
  • KBNskolen II (videregående) - 7.-8. mai 2019

For å melde deg på kan du ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på denne siden eller henvend deg direkte til din kunderådgiver

 

Les mer

Og se bilder nederst fra de to tidligere kursene. 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter