Låneprosessen

Vår enkle låneprosess er forklart trinnvis nedenfor.

Om du jobber med kommunal eller fylkeskommunal finansforvaltning anbefaler vi at du tar en kikk på vår utlånshåndbok, «Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning». 

1. LÅNESØKNAD

Forespørsler om lån sendes direkte til den kundeansvarlige for fylket ditt. Eventuelt kan du fylle ut kontaktskjemaet på høyre side, så tar vi kontakt med deg. 

Lånesøknaden må inneholde en beskrivelse av låneformål med beløp, løpetid og ønsket rentetilknytning.

Kommunalbanken foretar en vurdering av hver enkelt låntaker og behandler søknaden så raskt det lar seg gjøre. Lånesøknader som må vurderes av kredittkomiteen vår har noe lengre behandlingstid.

Søker dere om lån med grønn rente  må det fylles ut et eget søknadsskjema med informasjon om prosjektene som skal finansieres. Dette skjemaet bør sendes inn senest tre dager før dere behøver lånbetilbudet.

2. TILBUD

Når søknaden er behandlet får søker et brev med tilbud på forespurte renteprodukter.

Dersom fastrentebetingelser skal sammenlignes med tilbud fra andre långivere, ber vi om at tilbudet innhentes innen oppgitt dato og klokkeslett.

3. INNVILGING OG UTBETALING

For at lånet skal kunne innvilges og utbetales må dokumentasjon i henhold til Kommunalbankens dokumentasjonskrav være i orden.

Vi tilbyr rask utbetaling av lånet så snart alle papirer er i orden. Vi krever ingen gebyrer for lån.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter