Frosta Vassverk oppgraderes

Grønne prosjekter
Selv om de færreste av oss opplever svikt i vannforsyningen eller dårlig vannkvalitet, er det naturligvis behov for vedlikehold og oppgradering av vannledningsnettet. Kommunalbanken er ingen ekspert på de områdene, men vi er det på andre. Vi tilbyr grønn lånefinansering av vedlikehold og oppgradering der utlånsmidlene er hentet inn gjennom grønne obligasjoner.

Halvøya Frosta ligger i Trondheimsfjorden og grenser til Levanger kommune i øst. Fordi klimaet er godt og jorden fruktbar, blir Frosta av og til kalt «Trondheims grønne hage». En hage trenger vann. For å få vann, trengs pålitelig vannforsyning. Så for å sikre Frostas 2.500 innbyggere vannforsyning, har Frosta Vassverk AL startet oppgradering av gamle vannrør. Fordi prosjektet oppfylte kravene til Kommunalbankens lån med grønn rente, tilbød Kommunalbanken lån på halvannen million kroner gjennom bankens grønne låneprogram, forteller økonomisjef Bjørn Støwer.

Selv om det kommunen samlet sparer i reduserte renteutgifter ikke utgjør store beløpet, er signaleffekten av den grønne renten meget viktig for oss og våre eiere fordi vi ønsker å signalisere at vi tenker klima og miljø.

Det er viktig for kommunene å ha tilgang til forutsigbar, langsiktig og rimelig finansiering. Det å kunne finansiere vedlikehold og oppgradering av vannledningsnettet med en noe rimeligere grønn rente, er fordelaktig både for eier og brukere.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter