Grønt er lønnsomt for Overhalla kommune

Grønne prosjekter
Overhalla kommune i Nord-Trøndelag startet med energi- og klimaplaner så tidlig som 2007, og har en rekke initiativer å skryte av. En av initiativene sier at nye bygninger må bygges slik at lav energibruk, eller såkalt passivhusstandard, må sikres.

All kommunale og regionale myndigheter var pålagt av sentrale myndigheter å ha en klima- og energiplan klar innen 1. juli 2010.

-Å bygge barnehage er dyrt, sier Asle Lydersen som er HR direktør i Overhalla kommune. –Byggekostnadene er kalkulert til rundt 25 millioner kroner, og har vært finansiert med lån fra Kommunalbanken. Lydersen sier at den høye investeringskostnaden kan forsvares over tid gjennom å redusere driftskostnadene.

- Kommunalbanken har introdusert en grønn lånerente som vi er blant de første kundene I Norge til å nyte godt av. HRdirektøren konstaterer at den grønne lånerenten vil stimulere til gjennomføringen av ytterligere/flere miljøfornuftige tiltak.

- Vi oppfatter Kommunalbanken som en sunn og profesjonell aktør i finans- og lånemarkedet for kommuner. Det å gjøre miljøtiltak synlige, slik Kommunalbanken gjør gjennom å tilby lavere lånerente til energi og klimainitiativ, sender et sterkt signal til markedet, understreker Lydersen.

Passivhus

Passivhusstandarden ble opprinnelig utviklet av Dr. Wolfgang Feist ved Passivhusinstituttet i Tyskland. Et passivhus har meget lave energibehov sammenlignet med et vanlig hus. Det totale energibehovet for et hus bygget i følge passivhusstandarden utgjør omkring 25 prosent av energibehovet for et vanlig/et standard hus. Grunnen til at de kalles passivhus er at så mange passive former for reduksjon av energibehov som mulig benyttes, inkludert ekstra isolasjon, ekstremt god isolasjon og varmegjenvinning.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter