Norges grønneste svømmehall har åpnet

Prosjekt
I sommer stod nye Holmen svømmehall på Nesbru i Asker klar for første mageplask. Anlegget er fullfinansiert med grønt lån i Kommunalbanken, og i løpet av høsten har bildet av svømmehallen vært en del av en utstilling i Bulgaria. Der delte kommunalbanker fra hele Europa sine suksesshistorier.

Asker kommunes nye storstue for svømmeglade, Holmen svømmehall, åpnet for publikum i slutten av juni. Svømmehallen har 25-metersbasseng med åtte baner, terapibasseng, treningsrom, sosialrom og kafé. Taket på anlegget er en attraksjon i seg selv: Deler av taket er gresslagt, slik at det kan brukes som rekreasjonsområde. Herfra er det flott utsikt mot fjorden og bade- og rekreasjonsområdet Holmenskjæret.

Utstillingen i Bulgaria åpnet mandag 16. oktober, og det er Bulgarian Development Bank (BDB) som har vært initiativtageren. Våre naboer i øst, svenske Kommuninvest og finske MuniFin deltok også.  

Les også: Et bygg som tar hensyn - Ødegården barnehage
Les også: Landets første plusshusskole - Horten videregående skole

Energieffektivt bygg

Det flotte anlegget er bygget i lavkarbonbetong, som har lavere utslipp enn tradisjonell betong. Takket vært mange smarte energiløsninger har anlegget et årlig energiforbruk som er cirka 45 prosent lavere enn i en svømmehall som bygget etter dagens forskrift. Store vinduer slipper inn mye dagslys slik at behovet for innendørs belysning blir mindre. I garderoben dusjer du i sparedusj, og varmen fra vannet som renner ned i sluket gjenvinnes ved hjelp av en varmepumpe.

Sol ute, sol inne ...

Under og rundt svømmehallen er det boret 16 geobrønner, det vil si brønner som henter opp solvarme som er lagret i bakken. Disse brønnene kan «lades opp» som et batteri om sommeren, ved hjelp av solfangere. Det er solceller både på taket og på den ene veggen av svømmehallen, samt på taket til sykkelparkeringen. Svømmehallen produserer dermed mye av energien den trenger selv.

I tillegg vil kommunen redusere utslipp fra transporten til og fra svømmehallen: det er flere busstopp rett i nærheten, og hallen har rikelig med sykkelparkering. 

Les også: Asker velger vår grønne rente.

Finansiert med grønt lån

Anlegget er fullfinansiert med grønt lån i Kommunalbanken. Grønne lån er lån med rabattert rente forbeholdt ambisiøse klima- og miljøprosjekter. I tillegg har Asker kommune fått offentlig støtte fra Enova, Husbanken og Kulturdepartementets spillemidler,  totalt 46 millioner kroner.

Forbildeprosjekt

Holmen svømmehall er såkalt forbildeprosjekt i FutureBuilt, som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Enova, Norske arkitekters landsforbund, Husbanken og flere store kommuner på Østlandet. Futurebuilt-programmet krever at klimagassutslipp fra byggematerialer, energibruk og transport til og fra bygget er minst halvparten av utslippene fra et referanseprosjekt. Tanken er at kommunene skal opparbeide seg erfaring med slike prosjekter som de skal dele med andre, slik at terskelen ikke blir så høy for neste kommune som for eksempel vil bygge et plusshus.

Les mer om Holmen svømmehall som FutureBuilt-prosjekt på Asker kommunes nettsider (siden åpnes i ny fane). 

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter