Bybanen i Bergen

Grønne prosjekter
Med et totalt lånebeløp på 5,27 milliarder kroner er Bybanen i Bergen den største enkeltinvesteringen som er finansiert med Kommunalbankens Grønne rente.

Med over 25 000 påstigninger daglig har Bybanen blitt ryggraden i Bergens transportsystem i løpet av bare fem år. Ved å erstatte busser på de travleste strekningene tilbyr Bybanen passasjerene rask, behagelig og pålitelig transport med null utslipp og lite støy.

Bergen Bompengeselskap, det fylkeskommunale selskapet som finansierer Bybanen, har valgt Kommunalbanken som långiver i alle de tre byggefasene. Lånene er på til sammen 5,27 milliarder kroner. Dette gjør Bybanen til det største prosjektet som så langt er finansiert med Kommunalbankens Grønne rente.

- Vi er godt fornøyde med at Bergen Bompengeselskap har valgt Kommunalbanken som lånekilde. Det viser at vi kan tilby fleksible finansieringsløsninger og konkurransedyktige betingelser, sier utlånssjef i Kommunalbanken, Lars Strøm Prestvik.

Siden Bybanen åpnet i 2010 har antall passasjerreiser med buss og bane i Bergen steget med 44 prosent. På grunn av problemer med lokal luftkvalitet har det vært en høy prioritet å flytte trafikk over fra fossildrevne biler og busser, til den utslippsfrie Bybanen. Å øke andelen som reiser kollektivt er dessuten en viktig målsetting for at Bergen skal nå klima-ambisjonene sine: Kommunen har som mål at utslippene i 2030 skal være 50 prosent under 1990-nivå.

Kommunalbanken anerkjenner viktigheten av investeringer som Bybanen for at lokale og nasjonale klimaforpliktelser skal kunne nås. Vi tilbyr Grønne lån med et avslag på ordinære rentemarginer til investeringer som bidrar til å redusere klimagassutslipp eller styrke den lokale tilpasningen til klimaendringer. 

Les mer om Kommunalbankens Grønne lån

KONTAKTPERSONER

Dokumenter