Sykehjem med eRom

Den nye og moderne fløyen på Høyås bo- og rehabiliteringssenter i Oppegård er bygd som passivhus med lavt energibruk. Her har de også tatt i bruk eRom.

Finansiert ved hjelp av Kommunalbankens grønne renteprodukt stod en ny og moderne fløy på Høyås bo- og rehabiliteringssenter i Oppegård ferdig i september 2014. Den nye fløyen har plass til 32 beboere, og er bygd som
passivhus med lavt energibruk. Ved hjelp av ti nye
brønner kommer energiforsyningen hovedsakelig ved hjelp av
jordvarme. Sykehjemmet er det første bygget i kommunen som varmes opp på denne måten.

På fløyen har de også tatt i bruk eRom. Dette er berøringsskjermer som er montert inne på beboerens rom, og som enkelt gir tilgang til informasjon om brukeren.

Høyås bo- og rehabiliteringssenter har siden 2004 vært
sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som bekrefter en tydelig
miljøprofil.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter