Hias IKS

Med Kommunalbankens grønne finansieringsprodukt ble anlegget utvidet i 2014.

Hias er et interkommunalt vann-, avløp- og renovasjonsselskap eid av kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker.

Anlegget sørger for håndtering av husholdningsavfall, rensing av kloakk, drift av gjenvinningstasjoner og deponi, og sikrer innbyggerne i regionen godt og sikkert
vann.

Med Kommunalbankens grønne finansieringsprodukt ble anlegget utvidet i 2014.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter