Liv i Stormen

På kaipromenaden midt i Bodø sentrum ligger det nye kulturkvartalet Stormen.

Kulturkvartalet er den største utbyggingen i kommunes historie.

Byggene består av teater- og konserthus, bibliotek og litteraturhus, kaféer, utstillingslokaler, parkeringshus og store uterom.

Stormen kulturkvartal er finansiert av Kommunalbanken.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter