En port til Europa

Larvik Havn er Norges nest største containerhavn, og et knutepunkt mellom sjø- og landtransport. Deres nye containerkran bidrar til økt kapasitet og driftsikkerhet.

Larvik Havn består av en internasjonal containerteminal med ukentlige anløp til flere havner i Europa, en internasjonal stykkgodterminal med stykkgodslinjer til Norskekysten, Skandinavia og Baltikum og en internasjonal fergeterminal med to daglige fergeanløp til Hirtshals. Havnen består også av 800 meter med offentlige kaier og har 24/7 timers service.
I alt 1,85 millioner tonn gods og 65.000 TEUs ble lastet og losset over havnen i 2014.

ny containerkran

Larvik Havn er i en ekspansiv fase og i november i 2013 besluttet havnestyret å anskaffe en brukt 2004-modell Ship-to-Shore-kran fra Belgia innenfor en samlet budsjettramme på 30 millioner kroner. Den nye containerkranen bidrar til økt kapasitet og driftsikkerhet:

– Vi vil nå kunne betjene båtene som anløper Larvik Havn med to containerkraner hvilket innebærer økt driftssikkerhet og redusert liggetid. Det er viktig for å befeste vår posisjon som Norges nest største containerhavn, sa havnedirektør Jan Fredrik Jonas i en pressemelding da kranen var på plass.

Overføring av den 850 tonns tunge krana fra lekter til kai var en avansert teknisk operasjon. 13. mars 2014 forlot lekteren fra Antwerpen, med kurs for Norge og Larvik. Kranen ble fraktet på en 100 meters lekter ved bruk av slepebåt, og transporttiden var på fem døgn.

Les mer om Larvik Havn her

Kommunalbanken gir finansiering til Larvik Havn.

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter