Nominert til årets klimatiltak

Grønne prosjekter
Alcoa Miljøpark var blant de nominerte til årets klimatiltak på zerokonferansen i år. Kommunalbanken har gitt finansiering til idrettsanlegget med grønn profil.

Farsund kommune har fått et nytt stort idrettsanlegg. Anlegget varmes opp med spillvarme fra Alcoa aliminiumsfabrikk.

Alcoa Miljøpark var blant de nominerte til årets klimatiltak på zerokonferansen i år.

«Farsund kommune har bygget ut et større idretts-/leke-/parkanlegg hvor en stor flerbrukshall og en helårs gressbane varmes opp av spillvarme fra Alcoas aluminiumsverk i nærheten. Dette er et godt eksempel på hvordan spillvarme kan tas i bruk til lokale formål. Samtidig er det et godt eksempel på samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv om utnyttelse av felles ressurser» heter det i begrunnelsen for nomineringen.

Kommunalbanken har gitt finansiering til prosjektet, med grønn pt. rente.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter