Nytt lån til bybanen

Grønne prosjekter
Bergen Bompengeselskap har valgt Kommunalbanken som finansieringskilde til byggetrinn tre av bybanen i Bergen. Lånet er på nær 1,2 milliarder kroner til grønn rente. Dette er et renteprodukt som er lavere enn Kommunalbankens ordinære p.t.-rente og gis til klimavennlige prosjekter.

- Vi er godt fornøyd med at Bergen Bompengeselskap igjen har valgt Kommunalbanken som lånekilde. Det viser at vi kan tilby fleksible finansieringsløsninger og konkurransedyktige betingelse, sier utlånssjef i Kommunalbanken, Lars Strøm Prestvik.

Byggetrinn tre av bybanen omfatter 7,1 kilometer dobbeltspor mellom Rådal og Bergen lufthavn Flesland med syv holdeplasser. Holdeplassen ved Birkelandskrysset er kombinert med kollektivterminal. Det skal bygges seks tunneler, tre broer, seks kulverter og tre gangbroer. Alle krysninger av veier blir planfrie men noen fotgjengeroverganger blir i plan med banen, de fleste i forbindelse med holdeplasser. Mellom holdeplassene vil banen gå med bybanens makshastighet som er 70 km/t.

Selskapet betjener lånet ved hjelp av inntekter fra bomringen i Bergen. Bomringen i Bergen består av 14 bomstasjoner og hadde i 2013 vel 53,5 millioner passeringer. Lånet skal være nedbetalt innen april 2024.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter