Produkter og priser

Kommunalbankens kjerneprodukt er lange lån med enten p.t.-rente, fast rente eller flytende rente tilknyttet 3-måneders Nibor. Vi har stor fleksibilitet til å skreddersy finansieringsløsninger til deres behov.

Vi tilbyR

Kommunalbanken tilbyr skreddersydd finansiering tilpasset lånebehov, ønsket renteeksponering og refinansieringsrisiko. Hos oss kan du få:

 • Alle løpetider
 • Full avdragsfrihet eller ordinære serielån
 • Flytende rente enten basert på p.t. eller 3 måneders NIBOR
 • Fastrente fra ett år til 10 år
 • Forhåndsbinding av rente eller andre typer fastrentevarianter
 • Flytende margin eller fast margin i inntil 10 år
 • 10 basispunkter (0,1 prosent) avslag på p.t.-, Nibor- eller fastrente ved finansiering av klima- og miljøriktige investeringer
 • Gebyrfrie lån

Finn ut hvordan du søker lån her

PRISER fra 9. OKTOBER 2019

 • Ordinær p.t.-rente er 2,4 prosent
 • Grønn rente er 2,3 prosent (til klima- og miljøvennlige investeringer)
 • Påslag på lån med Nibor-tilknytning er 0,6 prosent
 • Påslag på grønne lån med Nibor-tilknytninger er 0,5 prosent

 

RENTESIKRING

Kommunalbanken tilbyr ikke separate rentesikringskontrakter (rentederivater), men kan integrere en tilsvarende løsning direkte i et lån. Kunden oppnår da samme forutsigbarhet som ved bruk av separate kontrakter og får samtidig den sikrede renten knyttet direkte til rentekostnaden på lånet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter