Langsiktig partner for lokal velferd

Kommunalbanken gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver. Vi er landets ledende finansinstitusjon i kommunemarkedet - og det har vi vært siden 1927.